ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player
Home Novinky TempStrip - papírové ukazatele teploty

 

TempStrip – okénka s ukazatelem teploty.

Proužky pro víceúrovňovou a nevratnou indikaci teploty.

Sady jednotlivých, na teplotu citlivých indikátorů jsou na těchto měřících proužcích uspořádány do malých okének. Po dosažení mezní teploty dojde ke změně barvy příslušných políček. Tato změna je nevratná, tzn., že v případě opětovného poklesu teploty sledovaného povrchu, zůstávají políčka trvale zabarvená. Samolepky lze z měřeného povrchu snadno a bez poškození odstranit, mohou být pak následně použity např. jako příloha reklamačního protokolu.

                          Neaktivovaný indikátor                                             Indikátor vystavený působení teploty do 54°C

Funkční charakteristika indikátoru:

Sestava teplotně citlivých prvků je uspořádána do jednotlivých skupin. Správně definovaný výběr organických látek seskupených podle bodu tání, zaručuje přesnou a spolehlivou barevnou indikaci. Každé políčko indikátoru je tvořeno směsí různých chemických látek upravených tak, aby bylo možné je nanést na absorpční vrstvu podkladového papíru. Jakmile dojde k dosažení stanovené teploty, chemické složky indikátoru tají a jsou podkladovou vrstvou absorbovány. Tím dojde k trvalé změně zabarvení jednotlivých políček indikátoru.

Uplatnění indikátorů TempStrip je velmi různorodé, může však být rozděleno do tří základních oblastí jejich využití: při kontrole jakosti, prevenci a ověření nesprávné manipulace s produktem.

Aplikovány mohou být kupříkladu pro sledování možného přehřátí, opotřebení a nadměrného tření částí strojních a elektrických zařízení (např. u generátorů, transformátorů, usměrňovačů, ložisek motorů apod.). Používají se k zaznamenání povrchové teploty polovodičů, PCB, tranzistorů, motorů, napájecích zdrojů atd.

Využití nacházejí také v oblasti leteckého a automobilového průmyslu, kde jsou považovány za užitečné nástroje při sledování správné funkce zařízení a v odvětví dopravy, kde poskytují užitečné informace pro kontrolu záručních a reklamačních podmínek.

Základní nabídka jednorázových indikátorů