ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player
Home Produkty

Kontrola přepravovaného zboží náchylného na nárazy s
indikátorem otřesu a náchylného na naklánění s indikátorem náklonu

Věřit je dobré.
Prověřovat je lepší.

SHOCKWATCH® a TILTWATCH® jsou nepodplatitelní a ti správní svědkové, kteří budou Vaše produkty při cestě doprovázet.
Změna barvy indikátoru svědčí o tom, že přepravní podmínky nebyly dodrženy a pravděpodobně vznikla při převozu vada na zásilce.

My víme jak na to.
Vy máte výhody.

Umístěte indikátor otřesu, popřípadě indikátor náklonu na Vámi zasílané produkty a tímto způsobem získáte individuální systém k vyhnutí se škodám při přepravě a ke zlepšení kvality přepravy.
JAK POSÍLÁTE VAŠE PRODUKTY NA CESTU?
EKONOMICKY ? NEBO PRVNÍ TŘÍDOU?

Výhody našich indikátorů:

  • Kontrolovatelné dodržování Vašich podmínek při převozu od výrobce až ke koncovému zákazníkovi
  • Dobrý podklad k výběru přepravce a dopravní cesty
  • Stanovení zodpovědné osoby za způsobenou škodu
  • Snížení ztrát při převozu a manipulaci
  • Okamžité zjištění, zda bylo či nebylo zboží poškozeno
  • Nižší reklamovaný podíl a jistota při předávání
  • Zkvalitnění Vašich služeb
Dopravci z celého světa znají tyto převozní indikátory a proto k přepravovanému zboží přistupují s příslušnou pečlivostí!
Nejlepší kontrolu kvality vaší práce zajistíte řádným označením spolehlivými indikátory.

Při přepravě nebo na překladištích, kde jsou Vaše produkty uskladněny, může být příznivě ovlivněna kvalita s jejich zacházením.

Nezůstávejte jen nečinně přihlížet, neztrácejte své cenné peníze a uspokojte své zákazníky, kvalitním kontrolním systémem.

S transportním indikátorem uhlídáte plně kvalitu přepravních podmínek Vašeho zboží od opuštění výrobní linky až ke koncovému zákazníkovi.

Pokrokově zabalit a spolehlivě přepravit to je vaše jistota.

Zeptejte se nás. Jsme tady pro Váš prospěch.