ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player
Home Produkty Digitální záznamové jednotky 3M TL30 záznamník teplot

3M TL30 záznamník teplot


 

Nejnovější inovace v měření teplot za nízkou cenu.

Pokud Vy nebo Vaši zákazníci chtějí vědět, jakým teplotním podmínkám byly produkty vystaveny během přepravy, nabízí nyní teplotní záznamník 3M TL30 možnost rozsáhlých dat velmi jednoduchým, zhuštěným a  nákladově-efektivním způsobem.

Hlavní výhody:

* Cenově výhodná alternativa k drahým záznamníkům dat, které vyžadují kalibraci
* Spolehlivý a přesný záznam až 50.000x měření teploty a času
* Velmi vysoká životnost baterie pro použití až do 12 měsíců
* Ochrana proti zkratu baterie a indikace stavu
* LED indikátor pro vizuální reprezentaci limitů
* Odpovídá ČSN EN 12830 pro přepravu a skladování chlazených a mražených potravin

 

Potřebné komponenty výrobku:

1. 3M teplotní záznamník TL30
2. 3M teplotní záznamník TL30 - PC software (zdarma ke stažení z internetu)
     mimo jiné k dispozici také v němčině
3. 3M teplotní záznamník TL30 USB kabel
4. menší mini-grip plastový vak pro styk s potravinami

 

3M TL30 specifikace

Teplotní rozsah a přesnost  -40°C do +70°C, s tolerancí +/-5°C
Rozlišení 0,1 °C
Střádání naměřených hodnot 50 000
Měřící intervaly v minutách od 1 do 120 min.
Nastavitelný autostart 0 až 168 hodin (tj. 0 až 7 dní)
Manuálně nastavitelné opoždění startu  
0 až 240 minut (tj. 0 až 4 hodiny)
Kapacita měřící paměti 1 až 360 dní
Odolnost vůči stříkající vodě NEMA 3R
Velikost 70 mm x 44 mm x 11 mm
Hmotnost 26 gramů

 

Software, verze 1.01

 

PC a uživatelsky příjemný software je funkčně navržen a umožňuje programování a snadné analýzy dat.

Teploty/časy mohou být prezentovány formou tabulky nebo grafu.

Připojení k PC nebo notebooku pomocí USB kabelu.

 

    

 

Výhoda: možnost  bezplatného stažení software z internetu z jakéhokoli počítače

 

Příklad programování:

Interval měření:           15 minut
Doba trvání:                 75 dní (v závislosti na měřícím intervalu)
Teplota:                       ve ° C
Horní teplotní hranice:    8 ° C
Dolní teplotní hranice:    2 ° C
Volba startu:               Manuální
Odložený start:             60 minut
Ovládání stopky:           Auto / Manual
Možnost LED:               LED bliká
Ochrana heslem:          není aktivována

 

Programovací možnosti:

* Manuální nebo automatické spuštění
* 3 funkce LED pro signalizaci nesprávné teplotní zóny
   - žádný LED signál
   - stálý červený LED signál
   - průběžně blikající LED signál
* Ochrana heslem:
   - Heslo správce
   - Uživatelské Heslo
* Dopravní informace
   - Textové pole pro individuální informace
   - Vložení obrázku nebo informačního loga
* Rozsáhlé spektrum grafických a tabulkových analýz
* Kombinovaná dopravní informace
* Vymezení teplotních limitů

 

Důležité upozornění!

Všechny údaje jsou založeny na výsledcích testů. To nevylučuje, že každý uživatel by měl sám přezkoumat vhodnost produktu pro jednotlivé použití.