ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player
Home Produkty Digitální záznamové jednotky ImpactManager (ShockSwitch)

ImpactManager (dříve známý jako ShockSwitch)

ImpactManager je detektor nárazu, který lze, zcela samostatně, umístit téměř na každé manipulační vozidlo. Jestliže vozík narazí silněji, než je zvolená úroveň nárazu, ImpactManager spustí alarm. Sekvenční modely pak poskytují možnost získat s ImpactManagerem více podrobnějších informací.

ImpactManager představuje významný krok v kontrole infrastruktury, vysokozdvižných vozíků a škod na budovách, vybaveních skladů a zásobách/výrobcích. Jako nedílná součást jakéhokoliv bezpečnostního programu, ImpactManager odstraní nedbalou obsluhu a pomůže tak vytvořit bezpečnější a produktivnější pracovní prostředí.

Přednosti a cíle

Základní koncepcí ImpactManageru je zajistit zařízení, které:

 • Snižuje náklady spojené se manipulací, uskladněním a poškozením výrobku. Zvyšuje zodpovědnost obsluhy
 • Snižuje prostoje a náklady na údržbu
 • Snižuje náklady na opravy zařízení v důsledku poškození nárazem
 • Funguje jako výstažný prostředek proti nebezpečnému zacházení s vysokozdvižnými vozíky, a snižuje tak případné škody
 • Zabezpečuje ovládání vozíků pouze oprávněnými řidiči
 • Snižuje úrazovost a s tím spojené stížnosti pracovníků
 • Podporuje dodržování OSHAVerze ImpactManageru

Blanken Controls poskytuje tři verze ImpactManageru - ImpactManager RF, ImpactManager ID, a ImpactManager SC - umožní vám vybrat detektor s přístupem k užitečným funkcím a možnostem, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

ImpactManager RF a ImpactManager ID

ImpactManager RF and ImpactManager ID jsou monitorovací zařízení s kontrolou přístupu, nárazu a využití při manipulaci s materiálem. Tyto produkty jsou určeny ke snížení škod a souvisejících nákladů v důsledku nesprávné obsluhy a k vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí.

Po připevnění k vozíku,  ImpactManager RF a ImpactManager ID detekují nárazy a zaznamenávají detaily události, jako jsou datum, čas a řidičovu totožnost. Data jsou přenášena bezdrátově (pro typ RF) nebo stáhnuty ručně pomocí několika možností uživatelského rozhraní. Zařízení také pomáhá při kontrole přístupu k maniuplační technice a zabezpečuje, aby manipulace byla prováděna pouze zaškolenou či oprávněnou osobou.

ImpactManager RF a ImpactManager ID software umožňuje společnostem přizpůsobit parametry zařízení pro provoz a vytvářet libovolný počet zpráv a grafů pro další analýzu řidičovy bezpečnosti, využití a plánu údržby.

ImpactManager SC

ImpactManager SC je zařízení pro detekci nárazů pro vysokozdvižné vozíky a další manipulační zařízení. Je umístěno přímo na zařízení. ImpactManager SC využívá patentovaný a nastavitelný senzor, který spustí alarm při každém nárazu převyšujícím předem nastavený limit. Tato okamžitá identifikace problému lépe umožňuje přijetí včasných nápravných opatření a zvyšuje tak bezpečný provoz.

ImpactManager SC na pracovišti pomáhá zlepšovat řidičské schopnosti obsluhy vozíku, což má za následek snížení škod na vybavení, zařízení a výrobcích, stejně jako snížení nákladů na příp. opravy.

ImpactManager SC - Možnosti výrobku

ImpactManager SC je k dispozici v těchto provedeních:

SC1000

 • SC1000 je uzavřený a nevyžaduje žádnou kabeláž pro instalaci. Má vnitřní zvukový alarm a 9V baterii.

SC1010

 • SC1010 čerpá energii z akumulátoru vysokozdvižného vozíku. Tento model je praktický pro uživatele, kteří upřednostňují možnost nevyměňovat baterie v prostředí, ve kterém může mít provozní teplota vliv na její životnost.

SC1040

 • SC1040 je napájen 9V baterií a umožňuje integraci příslušenství přímo k vysokozdvižným vozíkům (např. alarm a osvětlení), které, v případě nárazu, akusticky a vizuálně upozorní dozor na vzniklou událost.

SC1060

 • SC1060 je napájen z akumulátoru vysokozdvižného vozík a v případě nárazu může aktivovat zvonek a osvětlení. Tento produkt je ideální pro použití zvláště v hlučných provozech.

C1080

 • SC1080 je napájen akumulátorem vysokozdvižného vozíku, používá dálkový panel, kde je umístěn klíčový přepínač a kontrolky zkušebních přepínačů pro montáž do vozíků.

Všechny modely lze namontovat odstranitelným lepidlem nebo držákem a šrouby.

 Benefity pro zvýšení výnosnosti podniku

ImpactManager RF a ImpactManager ID

 • Usměrňuje obsluhu a možnosti poškození zařízení, vybavení a výrobku v důsledku nárazu.
 • Snižuje náklady spojené s poškozením a pracovními úrazy.
 • Zvyšuje odpovědnost obsluhy, zlepšuje chování při řízení, a snižuje počet pracovních úrazů.
 • Umožňuje dodržování OSHA tím, že sleduje plány školení obsluhy a její certifikaci
 • Posiluje bezpečný provoz vozidla a pracovní postup, bez přítomnosti dozoru.
 • Okamžitě upozorní na náraz spuštěním alarmu nebo zvonku na vysokozdvižném vozíku.
 • Umožňuje provést okamžitá nápravná opatření bezprostředně po nárazu.
 • Umožňuje provedení okamžité údržby a opravy ihned po nárazu.
 • Odesílá e-mailová hlášení u předem navolených událostech (typ RF)
 • Poskytuje snadný přístup k informacím o skutečném času nárazu a obsluze pro analýzu a efektivnější rozhodování.
 • Snižuje prostoje manipulačních zařízení a náklady na opravy.

ImpactManager SC

 • Usměrňuje obsluhu a možnosti poškození zařízení, vybavení a výrobku v důsledku nárazu.
 • Snižuje náklady spojené s poškozením a pracovními úrazy.
 • Zvyšuje odpovědnost obsluhy, zlepšuje chování při řízení, a snižuje počet pracovních úrazů.
 • Posiluje bezpečný provoz vozidla a pracovní postup, bez přítomnosti dozoru
 • Okamžitě upozorní na náraz spuštěním alarmu nebo zvonku na vysokozdvižném vozíku
 • Umožňuje provést okamžitá nápravná opatření bezprostředně po nárazu
 • Umožňuje provedení okamžité údržby a opravy ihned po nárazu.
 • Snižuje prostoje manipulačních zařízení a náklady na opravy.

Funkce navržené pro maximální výkon

ImpactManager RF a ImpactManager ID

 • Okamžitá detekce v reálném čase a záznam události patentovaným, uživatelsky nastavitelným senzorem.
 • Přístup ke kontrole vozidla přes uživatelsky definované rozhraní (pro iButtons, HID Proximity Card, infračervené čárové kódy a magnetické pásky)
 • Pre-shift OSHA safety checklist acknowledgement
 • Sledování oprávnění obsluhy
 • Více možností bezdrátového přenosu dat (802.11b / g, 900 MHz a 2,4 GHz)
 • Možnosti zastavení provozu
 • Monitorování napětí
 • Možnost e-mailového upozornění na událost
 • Uživatelsky definovatelná správa upozornění
 • Odhlášení v případě nečinnosti
 • LED pro rychlé operativní sledování stavu
 • Software pro správu provozu na lokální pracovní stanici, LAN a WAN s možností exportu
 • Možnost zpracování reportů a grafů přizpůsobitelných dle potřeb uživatele
 • Provozní rozsah od 10V DC do 60V
 • 98 dB alarmový výstup
 • UL hodnocení - Typ E, EE, G, GS, LP, LPS, D a DS

 

ImpactManager SC

 • Okamžitá detekce v reálném čase a záznam události patentovaným, uživatelsky nastavitelným senzorem.
 • 103 dB vnitřní zvukový alarm nebo zvonek vysokozdvižného vozíku
 • Tamper-proof barrel lock enables and resets the unit
 • Testovací tlačítko pro rychlou kontrolu provozního stavu
 • Snadná instalace se dvěma montážními pozicemi - Každý produkt má dva patentované snímače umístěné na různých rovinách, s nastavitelným 360 ° rozpětím citlivosti
 • Provozní rozsah od 10V DC do 60V
 • UL hodnocení - Typ E, EE, G, GS, LP, LPS, D a DS
 • Více možností nabídky produktů - základním produktem je samostatná jednotka na baterie