ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

ShockLog

 

Digitální záznamové jednotky ShockLog 208, 248 a 298 představují v současnosti nejvyspělejší řešení pro kontrolu manipulace s Vašim zbožím.

Díky svému zpracování umožňují uživateli přesně definovat, kterými snímači má být konkrétní jednotka vybavena, pomocí ovládacího software pak lze nastavit jejich citlivost a limitní hodnoty pro záznam událostí.

V závislosti na zvoleném typu a konfiguraci lze ShockLog vybavit smínači nárazu, náklonu, posunu, teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku. Volitelně lze také přidat GPS modul pro označení geografické polohy zaznamenané události, RF modul pro zajištění bezdrátové komunikace s jednotkou v reálném čase, eTrak modul, který v případě zvniku události odešle informační e-mail na předdefinovanou adresu nebo externí snímač pro sledování teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku mimo umístění hlavního tělesa jednotky.

 

ShockLog 208

Základní typ jednotky ShockLog

 • záznam data a času nárazu a teploty překračujících přednastavený limit
 • limity jsou pevně nastaveny v rozsahu 10, 30 a 100 g a nelze je ovlivňovat
 • volitelně lze dovybavit přídavným snímačem teploty a vlhkosti
 • nelze připojit přídavné zařízení typu eTrak, GPS nebo externích snímače
 • životnost baterie cca 12 měsíců
 • bez grafického zobrazení detailních údajů
 • údaje o celém průběhu měření ukládá do jedihého souhrnného souboru, tzv.  "Summary Log" (pouze počet událostí s údajem o čase, datu, ose, která ji zaznamenala a teploty)

 

ShockLog 248

Pokročilý typ jednotky ShockLog

 • záznam síly, data a času nárazu a teploty překračujících přednastavený limit
 • limity jsou pevně nastaveny v rozsahu 10, 30 a 100 a nelze je ovlivňovat
 • volitelně lze dovybavit přídavným snímačem teploty a vlhkosti
 • nelze připojit přídavné zařízení typu eTrak, GPS nebo externích snímače
 • životnost baterie cca 12 měsíců
 • graficky zaznamená detailní údaje první události a pro 14 následujících nejzávažnějších událostí
 • pro uložení údajů o celém průběhu měření využívá 128 souhrnných souborů, tzv. "Summary Log" (počet událostí vč. síly, času, data, ose která ji zaznamenala a teploty)

 

ShockLog 298

Nejvyšší typ jednotky ShockLog

 • záznam síly, amplitudy, trvání, data a času nárazu a teploty překračujících přednastavený limit
 • programovatelné limity v rozsahu 1 - 200G v závislosti na citlivosti a požadované přesnosti
 • volitelně lze dovybavit externím snímačem teploty, vlhkosti, příp. atmosférického tlaku
 • je možné připojit přídavné moduly typu eTrak, GPS, RF, externí antény i externího snímače
 • životnost baterie cca 18 měsíců
 • graficky zaznamená detailní údaje pro libovolný, uživatelem definovaný počet událostí
 • pro uložení údajů o celém průběhu měření využívá 870 souhrnných souborů, tzv. "Summary Log" - počet událostí vč. síly, času, data, ose která ji zaznamenala a teploty + příp. údajů z dalších přídavných zařízení

 

Porovnání technických parametrů

Pomineme-li možnosti záznamu jednotlivých jednotek, pak nejdůležitějším rozdílem je u ShockLog 298 možnost nastavení jednotlivých G-úrovní uživatelem podle toho, jak křehkou zásilku sleduje nebo jak vysokou citlivost požaduje. Dostupný rozsah je 1 - 200G. U nižších typů to nelze a je nutné se spokojit s hodnotami přednastavenými výrobcem (10, 30 a 100 G). Shocklog 298 také jako jediný umožňuje připojení externích snímačů, GSM, RF, příp. přídavných modulů eTrak, RD401, RD404.


Volitelné příslušenství

Kromě přídavných símačů, GPS a FR modulu (uvedeno výše) lze k vybraným jednotkám zakoupit další doplňky:

StarterKit

Souprava nezbytného příslušenství ke zprovoznění jednotky. Obsahuje ovládací software, sadu iButtons, lithiové baterie, propojovací kabely a montážní materiál.

HPT snímač

Externí snímač pro sledování vlhkosti, atmosférického tlaku a teploty.
Rozsah teploty: -40 - 85 °C
Rozsah vlhkosti: 0 - 100 %
Rozsah pro atmosférický tlak: 0 - 1,1 bar; volitelně také 0 - 2,1 bar

Magnetický držák

Slouží ke spolehlivému uchycení jednotky ShockLog ke kovovému povrchu. Balení obsahuje magnetickou montážní desku, 4 šrouby a 4 gumové průchodky

eTrak

Přídavný modul pro sledování zásilky. Odesílá informační e-maily na předdefinovanou adresu s informacemi o datu, čase, počtu záznamů od poslední zprávy, GPS souřadnicích událostí s odkazy na Google Maps. Modul pracuje na principu technologie GPS a quad-band GSM/GPRS. Napájení je zajištěno solárním panelem a záložní baterií.

RD401 - Rozhraní pro vzdálený přístup k jednotce

RD401 najde uplatnění tehdy, je-li nutné jednotku ShockLog 298 umístit přímo do sledovaného výrobku nebo jeho obalu a není tudíž možné získat k ní přímý přístup. RD401 poskytuje vizuální informace o stavu hlavní jednotky a umožňuje stažení zaznamenaných dat.

RD404 - Snímač naklonění a posunu

RD404 je rozšiřujícím modulem pro jednotku ShockLog 298, který je určen k použití zejména pro monitoring úhlů náklonu, houpání a posunu při využití lodní přepravy.
Rozsah měření: ± 90°
Rozlišení: 0,3°
Citlivost: 5%

V případě použití přídavných zařízení (HPT, eTrak, RD401, RD404) je samozřejmostí dostupnost potřebného montážního materiálu, antén, propojovacích kabelů v různých délkách, kabelových průchodek apod.