Indikátory nárazu

Geniálně jednoduché/Jednoduše geniální

 

I nejlepší kontrola kvality končí ve chvíli, kdy zboží opustí továrnu. Během přepravy a v průběhu skladování jsou Vaše výrobky často vystavovány podmínkám, které mohou výslednou kvalitu negativně ovlivnit.

Použitím našich indikátorů výrazně snížíte riziko poškození přepravovaného zboží a zároveň získáte jednoznačný a nezpochybnitelný prostředek prokazující nesprávnou manipulaci se zásilkou.

Chráníte tak nejen sebe při uplatňování nároku na náhradu škody, ale také příjemce zásilky, který je díky barevné změně indikátoru okamžitě informován o možném poškození zásilky ještě před jejím převzetím.
 

Výhody

  • Snižují riziko nesprávného zacházení při přepravě nebo skladování zboží
  • Působí jako vizuální výstraha proti nešetrné manipulaci se zásilkou
  • Pomáhají identifikovat rizikové články dopravního řetězce
  • Podporují odpovědný přístup dopravce k zásilkám
  • Infomují příjemce o nutnosti důkladně zkotrolovat obsah zásilky před převzetím

Jak to funguje?

Jádrem chemického indikátoru je trubička, která je z části naplněná červenou kapalinou. V případě nárazu dojde k porušení přepážky a k rozlití kapaliny po celé ploše trubičky. Různé průměry trubiček určují citlivost indikátorů a umožňují tak zvolit optimální řešení pro konkrétní situaci.

U mechanických indikátorů je trubička s kapalinou nahrazena jedním nebo dvěma průhledovými okénky, do kterých se v případě nárazu uvolní červené výplně. Také u těchto typů lze použít různé úrovně citlivosti v závislosti na náchylnosti přepravovaného zboží a na parametrech zásilky.


Použití

Indikátory mohou být umístěny na obalu zásilky, příp. mohou být zakomponovány přímo do konstrukce výrobku.

Pro tyto účely existuje celá škála miniaturních indikátorů, které slouží k přesnějšímu určení důsledků nárazu a pomáhají rozhodout je-li nutné provést opětovnou kalibraci výrobku, příp. jeho kopletní servisní prohlídku.