ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

BloodTemp


bloodtemp-6bloodtemp-10a

BloodTemp indikátor představuje jednoduché řešení pro bezpečné uchovávání krve, pomáhá snižovat množství ztrát a poskytuje kontrolovatelný důkaz, o tom, že krev byla skladována, přepravována i použita v souladu s platnými regulačními standardy.


ShockWatch BloodTemp je daším produktem ze skupiny indikátorů teploty WarmMark2. Byl speciálně navržen tak, aby koreloval s teplotou jádra krevního vaku - jestliže teplota krevního vaku dosáhne hraniční hodnoty, dojde v kontrolním okénku ke změně bílé barvy na modrou a uživatel tak ihned pozná, který z krevních vaků musí být zlikvidován. Modrá barva v kontrolním políčku indikuje překročení povolené teploty.


Každý BloodTemp je označen jedinečným kódem (sériové číslo) pro zajištění identifikace použitého indikátoru. BloodTemp je před odjištěním neutrální, připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádnou kalibraci ani nastavení.

Výhody indikátoru
 • 2 varianty - pro indikaci teploty 6 °C nebo 10 °C
 • Poskytuje spolehlivou a nezvratnou evidenci o překročení teploty
 • Snadná kontrola a interpretace výsledku
 • Nákladově efektivní
 • Umožňuje rychlé přijetí nápravného opatření
 • Pomáhá dodržovat regulační standardy
bloodtemp aktivace

Technická specifikace


 • Aktivační teplota: 10 °C/50 °F nebo 6 °C/42,8 °F
 • Přesnost: ± 0,5 °C/± 1 °F
 • Stav při dodání: Zajištěno
 • Zabezpečení: Aktivovaný indikátor již nelze ovlivnit / identifikační kód
 • Podmínky skladování: Skladujte v chladném a tmavém prostředí. Doporučeno 22 °C/72 °F, relativní vlhkosti do 20-80%
 • Životnost: 12 měsíců
 • Rozměry: 32 mm x 19 mm (výška blistru 2,5 mm)
použití BloodTemp

Použití BloodTemp

1. Před aplikací ShockWatch BloodTemp musí být krevní vak dostatečně vychlazen v souladu s platnou legislativou.

2. Indikátor by měl být aplikován na spodní třetinu krevního vaku, kde se nachází nejvíce krve. Prostor pro umístění indikátoru musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
  3. Před odjištěním indikátoru ověřte, že je odjišťovací okénko žluté a okénko indikující překročení teploty bílé. Aby došlo k odjištění, musí být okolní teplota vyšší než 10 °C (nebo 6 °C v závislosti na variantě).

  4. Pevně stlačte blistr nacházející se v horní části indikátoru a zkontrolujte, zda odjišťovací okénko změnilo barvu ze žluté na zelenou. Pokud ne, stlačte blistr ještě jednou.

  5. Jakmile odjišťovací okénko zezelená, odstraňte BloodTemp indikátor z podložky, umístěte jej na připravené místo a pro úplné přilnutí přitlačte po dobu 3 - 5 sekund.

  6. Poté, co je indikátor ke krevnímu vaku pevně přilepen, jej co nejdříve znovu umístěte do chladu až do doby použití.

  7. Dojde-li k přerušení chlazení, kontrolní políčko zmodrá