ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

ColdMark


ColdMark je jednoduchým indikátorem poklesu teploty. Klesne-li okolní teplota na aktivační hodnotu indikátoru nebo níže, změní se barva tekutiny v kuličce z čiré na jasně fialovou. Tento proces je nevratný a po aktivaci indikátoru již není možné jej nějakým způsobem ovlivnit, příp. znovu použít a to ani po opětovném vyrovnání teplot nebo zahřátí.

Jakákoliv barevná odchylka znamená pokles teploty - pokud se objeví mléčně bílé zabarvení indikační tekutiny, znamená to, že došlo k hlubokému podchlazení indikátoru až na úroveň zmrazení, tekutina při roztátí zfialoví.

ColdMark nelze zajistit proti nechtěné aktivaci, proto je nutné striktně dodržet optimální skladovací teplotu, která musí být min. o 5 °C vyšší než aktivační teplota indikátoru. Maximální skladovací teplota je 43 °C.


Technická specifikace

Aktivační teplota

         
 -3 °C/26 °F
  0 °C/32 °F
+2 °C/36 °F
+5 °C/41 °F
+10 °C/50 °F

Aktivační doba

do 30 min., nižší teplota reakci urychluje

Přesnost

± 1 °C/± 2 °F

Zabezpečení

Aktivovaný indikátor již nelze ovlivnit 

Optimální teplota pro dlouhodobé skladování

5 °C vyšší než aktivační teplota indikátoru, max. skladovací teplota je 43 °C.

Životnost při optimálním skladování

2 roky

Rozměry

84 mm x 19 mm, výška 9 mm

 

Použití ColdMark


1. Aplikace ColdMark je snadná, před použitím nevyžaduje kalibraci ani odjištění.

2. Odstraťe krycí vrstvu ze samolepícího povrchu na zadní straně idnikátoru a přilepte jej na suchý a čistý povrch
. Krycí vrstvu nejsnadněji odstraníte u kraje indikátoru, pod kuličkou s indikační tekutinou.

3. Indikátor umístěte na viditelné místo tak, aby jej příjemce zásilky mohl snadno zkontrolovat.

4. Orientace ColdMark není rozhodující a nemá vliv na průběh měření.

5. Podle potřeby může být ColdMark přilepen na vnější straně zásilky, přímo na povrchu sledovaného produktu nebo může být umístěn uvnitř balení.