ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player
Home Produkty Indikátory teploty Podpůrné nástroje

 

Podpůrné nástroje pro teplotní indikátory

 

Klíčovým prvkem úspěchu indikátorů okolního prostředí ShockWatch je dostupnost podpůrných nástrojů.

Indikátory se používají ve spojení s doprovodnými samolepkami, sada podpůrných nástrojů pak dále zahrnuje především výstražné štítky, průvodní dokumentaci a výstražnou lepící pásku. Kompletní produktová řada tak nabízí vysoce efektivní nástroj pro prevenci a snížení četnosti poškozených zásilek.

Implementace tohoto programu zajišťuje žádoucí psychologický efekt dodržování zásad pro správné nakládání se zásilkami a pomáhá tak měnit chování zodpovědných osob při manipulaci s nimi. Poskytuje tak zřetelně viditelnou výstrahu v rámci celého dodavatelského řetězce. Tento program je úspěšnější, podaří-li se dosáhnout spolupráce jednotlivých zúčastněných složek: při přepravě, skladování a balení.

Podpůrný program ShockWatch zahrnuje: Výstražný štítek: Přilepený na přepravních dokumentech informuje přepravce i příjemce o tom, že se jedná o monitorovanou zásilku. Doprovodná samolepka: Slouží jako dodatečná vizuální výstraha a informace jak postupovat v případě zjištění poškození zásilky a nesprávné manipulace s ní. Výstražná páska: Slouží jako vizuální výstraha proti nesprávné manipulaci se zásilkou.

 

  

Doprovodné samolepky

 

 

         

Výstražné štítky

 

Výstražná páska

 

Výstražné samolepky a lepící pásky ShockWatch jsou k dispozici také samostatně. Pro doplnění vašich zásob nás kontaktujte.