ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

THERMAX – jednorázové teplotní proužky a bodové ukazatele

Thermax-1-bod Thermax-10


Ireverzibilní samolepicí indikátory s rozsahem nominální tepltoy 29–290 °C

Široké uplatnění pro jednoduchou kontrolu (ne)překročení teplotního limitu.

Nejvyšší dosažená teplota je trvale zaznamenána již po 2 až 3 sekundách zčernáním příslušného políčka. I v případě poklesu teploty již pole zůstane zabarvené a bezpečně tak indikuje maximální hodnotu.

Odolné vůči vodě, páře a oleji.

Mnoho různých variant

Vlivem velkých teplotních rozsahů jsou u jednotlivých modelů použity rozdílné technologie – indikátory pro teplotu vyšší než 210 °C jsou zpočátku oranžové.

Přesnost:

 • ± 1 °C (29 °C až 99 °C)
 • ± 1,5 °C (100 °C až 154 °C)
 • ± 1 % + 1 °C (160 °C až 280 °C)

Trvanlivost:

 • 6 měsíců pro indikátory teploty 29-34 °C, jsou-li skladovány v chladničce (při teplotě nepřekračující 10 °C) v uzavřeném sáčku
 • 12 měsíců pro indikátory teploty 37-49 °C, jsou-li skladovány v chladničce (při teplotě nepřekračující 10 °C) v uzavřeném sáčku
 • 24 měsíců pro indikátory teploty 50-290 °C, jsou-li skladovány při pokojové teplotě a vlhkosti (19-27 °C / 40-60 % RH)

Měřicí proužky s 10 políčky

 • 51x18 mm
 • 40-249 °C
Varianty rozsahů:

A

°C 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71
°F 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160

B

°C 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127
°F 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261

C

°C 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182
°F 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360

D

°C 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249
°F 370 379 390 399 410 421 432 450 466 480

 

Thermax-10

Měřicí proužky s 8 políčky

 • 51x18 mm
 • 37-260 °C
Varianty rozsahů:

A

°C 37 40 43 46 49 54 60 65 ---
°F 99 104 109 115 120 129 140 149 ---

B

°C 71 77 82 88 93 99 104 110 ---
°F 160 171 180 190 199 210 219 230 ---

C

°C 116 121 127 132 138 143 149 154 ---
°F 241 250 261 270 280 289 300 309 ---

D

°C 160 166 171 177 182 188 193 199 ---
°F 320 331 340 351 360 370 379 390 ---

E

°C 204 210 216 224 232 241 249 254 260
°F 399 410 421 435 450 466 480 489 500

 

Thermax-8

Horizontální proužky se 6 políčky

 • 12x32 mm
 • 29-290 °C
 • Horizontální orientace
Varianty rozsahů:

1

°C 29 33 34 37 40 42
°F 84 91 93 99 104 144

2

°C 44 46 49 54 60 62
°F 111 115 120 129 140 144

3

°C 65 71 77 82 88 93
°F 149 160 171 180 190 199

4

°C 99 104 110 116 121 127
°F 210 219 230 241 250 261

5

°C 132 138 143 149 154 160
°F 270 280 289 300 309 320

6

°C 166 171 177 182 188 193
°F 331 340 351 360 370 379

7

°C 199 204 210 216 224 232
°F 390 399 410 421 435 450

8

°C 241 249 254 260 280 290
°F 466 480 489 500 536 554

 

 

 

Thermax-6

Měřicí proužky s 5 políčky

 • 39x18 mm
 • 29-290 °C
Varianty rozsahů (*hodnoty varianty A mohou být změněny v rámci budoucího vývoje):

A

°C 37 40 43* 46* 49*
°F 99 104 109 115 120

B

°C 49 54 60 65 71
°F 120 129 140 149 160

C

°C 77 82 88 93 99
°F 171 180 190 199 210

D

°C 104 110 116 121 127
°F 219 230 241 250 261

E

°C 132 138 143 149 154
°F 270 280 289 300 309

F

°C 160 166 171 177 182
°F 320 331 340 351 360

G

°C 188 193 199 204 210
°F 370 379 390 399 410

H

°C 216 224 232 241 249
°F 421 435 450 466 480

I

°C 249 254 260 280 290
°F 480 489 500 536 554

S

°C 29 33 34 37 40
°F 84 91 93 99 104

 

 

 

Thermax-5

Mikroproužky se 4 políčky

 • 4x11 mm
 • 40-224 °C
Varianty rozsahů:

1

°C 40 42 44 46
°F 105 110 115 120

2

°C 49 54 60 65
°F 120 130 140 150

3

°C 71 77 82 88
°F 160 170 180 190

4

°C 93 99 104 110
°F 200 210 220 230

5

°C 116 121 127 132
°F 240 250 260 270

6

°C 138 143 149 154
°F 280 290 300 310

7

°C 160 166 171 177
°F 320 330 340 350

8

°C 182 188 193 199
°F 360 370 380 390

9

°C 204 210 215 224
°F 400 410 420 435

 

 

 

 

Thermax-4micro

Kulaté indikátory s 5 políčky

 • 14 mm v průměru
 • 40-260 °C
Varianty rozsahů:

1

°C 40 43 46 49 54
°F 105 110 115 120 130

2

°C 60 65 71 77 82
°F 140 150 160 170 180

3

°C 88 93 99 104 110
°F 190 200 210 220 230

4

°C 116 121 127 132 138
°F 240 250 260 270 280

5

°C 143 149 154 160 166
°F 290 300 310 320 330

6

°C 171 177 182 188 193
°F 340 350 360 370 380

7

°C 199 204 210 216 224
°F 390 400 410 420 435

8

°C 232 241 249 254 260
°F 450 465 480 490 500

 

 

 

Thermax-5-kulate

Zapouzdřené bodové ukazatele

 • 12x13 mm
 • Indikují překročení jediné hodnoty
 • Varianty v rozsahu 29-290 °C

°C

29 33 34 37 40 42 43
44 46 49 54 60 62 65
71 77 82 88 93 99 104
110 116 121 127 132 138 143
149 154 160 166 171 177 182
188 193 199 204 210 216 224
232 241 249 254 260 280 290

°F

84 91 93 99 104 108 109
111 115 120 129 140 144 149
160 171 180 190 199 210 219
230 241 250 261 270 280 289
300 309 320 331 340 351 360
370 379 390 399 410 421 435
450 466 480 489 500 536 554

 

 

 

Thermax-1-bod