ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player

 WarmMark ®

WarmMark indikuje zvýšení teploty v případě, že je indikátor vystaven působení teplotvyšších než je jeho předdefinovaný aktivační limit. V tomto případě se uvolní červené barvivo z jeho vnitřní části a vpije se do savého podkladu. Tím dojde k okamžitému a trvanlivému upozornění o překročení limitu. Počtem zbarvených polí WarmMark také zobrazuje, zda vystavení v nežádoucích teplotách trvalo delší dobu.

Využití v praxi:
  • Léky a krevní produkty
  • Potravinářské výrobky
  • Lepidla
  • Fotografické a filmové výrob

WarmMark je konstruován pro přesné sledování. Jeho inovační konstrukce dělá z WarmMarku nejpřesnější, cenově dostupnou volbu pro monitorování Vašich produktů.

 

Složení výrobku:

  • Proužek savého papíru který je nalepen po celé délce visačky.
  • Tento prožek je napuštěn stálobarevnou červenou chemikálií, která speciálně reaguje na teplotu, které je indikátor vystaven.
  • Nepropustná fólie odděluje pásek papíru od nasyceného polštářku
Jak WarmMark pracuje:

Abyste WarmMark mohli začít používat, uložíte jej po dobu minimálně 30minut do prostředí s teplotou nejméně 5°C. Indikátor se aktivuje odlepením ochranné folie ze zadní strany a přitlačením nalepí na suchý povrch výrobku nebo obalu.

Pak, když je přívěšek vystaven stanovené teplotě, chemikálie se ve vycpávce rozpouští, začíná se rozšiřovat směrem dolů a zabarvuje určitou rychlostí kulatá okýnka.

Pokud teplota klesne pod odezvovou teplotu, roztékání chemikálie se zastaví. To zaručuje přesnost WarmMarku, plus mínus 1°C kolem odezvové teploty.


Indikátory jsou dodávány v následujících reakčních teplotách:


-18°C, 0°C, 2°C, 5°C, 8°C, 10°C, 20°C, 25°C, 30°C a 37°C.

                              

 

Specifikace výrobku WarmMark ®

 

Rozsah teplotní odezvy od -18°C do +37°C

Tolerance +/- 1°C

Doba vystavení teplotní reakci 30 minut až 48 hodin

(nestandartní značky jsou k dispozici pro delší expoziční časy)

Velikost 1,9 cm x 4,6 cm x 0,15 cm

Lepící vrstva

Citlivý na tlak

Skladovací podmínky: pro optimální trvanlivost musí být nepoužitý výrobek skladován v prostředí s teplotou nižší, než je aktivační teplota.

Doba použitelnosti 2 roky od data prodeje.