ShockWatch

chytré řešení pro bezpečnou přepravu

Get Adobe Flash player
warmmark-duo

 WarmMark ™ Duo  

 

Jeden indikátor pro dvě teplotní hranice
Toto zařízení monitoruje překročení dvou limitů zároveň a také dobu po kterou je zásilka této reakci vystavena.

Indikátor sleduje dobu překročení hranice 10 °C a zvlášť poukazuje na překročení hodnoty 34 °C. 


 

Význam a aktivace jednotlivých polí:

Hraniční teplota

Okno 1

Okno 2

Okno 3

Okno 4

10 °C 3 dny 8 dní 14 dní -
34 °C - - - 30 minut

 

Specifikace výrobku WarmMark ® Duo

Dva limity teplotní aktivace 10 °C a 34 °C

Doba vystavení teplotní reakci do 3 dnů, 8 dnů, 14 dnů

Velikost 9,8cm x 1,9cm x 0,15cm

Lepící vrstva

Citlivý na tlak

Skladovací podmínky: pro optimální trvanlivost musí být nepoužitý výrobek skladován v prostředí s teplotou nižší, než je aktivační teplota.

Doba použitelnosti je 2 roky od data prodeje.